Aktywa

AllfinaGroup oferuje ponad 300 instrumentów obejmujących akcje, indeksy, towary i pary walutowe. Inwestuj w najbardziej płynne aktywa, aby wzmocnić i zdywersyfikować swój portfel.

Co to są akcje?

Akcje to papiery wartościowe emitowane przez spółkę. W ten sposób korporacja pozyskuje kapitał, który wykorzystuje na swój rozwój. Z kolei akcjonariusze (posiadacze akcji) są uprawnieni do wypłaty dywidendy oraz do udziału w zgromadzeniach (w zależności od posiadanego udziału w spółce). 

Akcje można trzymać w pozycjach krótko-, średnio- i długoterminowych, zyskując na ich sprzedaży po okazyjnej cenie. Będziesz również regularnie otrzymywać dywidendy zgodnie z polityką dywidendową wybranej spółki.

Co to są indeksy giełdowe?

Indeks giełdowy to narzędzie, które umożliwia ważenie koszyka akcji spółek z danego sektora. Jest to doskonałe narzędzie zarówno do analizy sektorowej, jak i do inwestowania, ponieważ indeksy są uważane za bezpieczniejsze aktywa niż akcje. 

Indeksami można handlować wyłącznie za pomocą kontraktów CFD. Stwarza to wiele możliwości dla inwestorów. Na przykład, można pracować z dźwignią finansową, otwierając większe transakcje.

Co to są surowce?

Towar to surowiec wydobywany z ziemi, obejmujący także produkty pochodzenia roślinnego. Towary można podzielić na trzy kategorie: 

1. Nośniki energii – węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy itp.
2. Metale nieżelazne i szlachetne – złoto, srebro, platyna, miedź, aluminium itp.
3. Produkty rolne – pszenica, soja, kukurydza, olej palmowy, bawełna, produkty pochodzenia zwierzęcego itd.

Inwestuj w różnorodne towary z AllfinaGroup po najlepszych cenach i przy najniższych spreadach. Uzupełnij swój portfel o niezawodne instrumenty.

Co to są pary walutowe?

Para walutowa to stosunek cen dwóch jednostek monetarnych tworzących tę parę. Pierwsza waluta w parze to waluta bazowa, a druga to waluta kwotowana. 

Do transakcji należy zawsze podchodzić w sposób przemyślany. Przede wszystkim należy wybrać odpowiednią dla siebie strategię inwestycyjną i przeanalizować instrumenty. Pomoże to zminimalizować ryzyko i zwiększyć efektywność.

Dołącz do AllfinaGroup

Inwestuj na najbardziej przejrzystych i elastycznych warunkach, zwiększając swoje zyski